szentkorona-t
szentkorona-t
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 


ZENE-DOBOZ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

............................................................. KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! ................................................... SZENT KORONA RÁDIÓ

 

 

 

INTERNET RÁDIÓK : KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! MAGYAR INTERNET RÁDIÓK. ...............38-db.......................... Nézd meg a linket ! /www.radioguide.fm/internet_radio_Hungaria YOU TUBE YOHOO MAIL PH MP-3 outils webmaster counter IP IP counter counter ÚJ ÖSZESEN 6-DB. MESSENGER ! Ird be a felhasználóneved és máris SKYPOLHASZ ,MSNEZHETSZ ! Magyar nyelvű is ! Nézzen : > rá a lenti link-re ! surf.html EZ CSAK SKYPET !!! Locations of visitors to this page

 
G-MAIL-BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
HÁTTÉRZENE
 
SZÁMLLÁLÓ
Indulás: 2010-06-14
 
Internet kis ikon
 
BLOG

Gárdával kapcsolatban ..

2010.07.17. 19:08, sztez
S Z A B A D V Á L A S Z T Á S
Néhány tévhitet szeretnék eloszlatni a Magyar Gárdával kapcsolatban amit a bal liberálisok terjesztenek, mindenkinek ajánlom olvasásra a következőket. Mi a Gárda? A Magyar Gárda az azonos nevű egyesület által létrehozott mozgalom, amely magját képezi a nemzeti újjászületés programjának, és mintát ad a nemzet értékeinek megvédéséhez. Kívül kemény mint az összezárt ököl, szívós mint a háncs, éles mint a kard. Belül élő és fejlődni kívánó szervezetet. Mi a Gárda jelszava? Hit. Erő. Akarat. Mi a Gárda köszöntése? Adjon az Isten: szebb jövőt! Mi a gárda címere? Négy vörös és négy fehér sávval osztott pajzs, ahol a vörös mezőkben összesen kilenc arany oroszlán lépdel. Az első sorban három, a második sorban is három, azután kettő és végül egy arany oroszlán látható. Mi a Gárda zászlaja? Négy vörös és négy fehér sávval osztott téglalap, ahol a vörös mezőkben összesen kilenc arany oroszlán lépdel a címer szerinti elrendezésben. Miért ez a címer lett a Gárda jelképe? A címert Imre király (1196–1204) örökítette ránk. Az ő idejében még töretlenül érvényesült a hit, az erő és az akarat szentsége. Amikor öccse, András herceg (aki később II. András néven maga is trónra lépett) fellázadt Imre ellen, és seregével hadba vonult, hogy letaszítsa őt a trónjáról, Imre a csata előtti este, kezében a királyi jogarral egyedül átment öccse táborába, őt kézenfogva kivezette a lázadók elképedt seregéből, miközben fennhangon így kiáltott: „Most meglátom, ki meri királyi nemzetségből való vérre a kezét emelni!“. Sértetlenül tért vissza elfogott öccsével saját táborába. A király ereje és bátorsága, valamint a nemzetnek a király istentől való szentségébe vetett hite ekkor még megkérdőjelezhetetlen volt Magyarországon. Ezért esett erre a címerre a választás. Továbbá azért, mert az Árpád-sávok Európa legősibb királyi házára, a Turul-dinasztiára emlékeztetnek, a kilenc lépő oroszlán pedig mint fontos örökség, erkölcsi normáink alapját adja. Mit jelképez a kilenc oroszlán? Az első sor a katona három fő erényét jelképezi: Erő, Bátorság, Fegyelem A második sor a polgár három fő erényét: Becsület, Büszkeség, Szorgalom A harmadik sor a tisztviselő két fő erényét: Hűség, Tisztaság A negyedik sor a vezető legfőbb erényét: Bölcsesség Mi a gárdista hét kincse? A gárdista hét kincse becsülete, magyarsága, bizalma Istenben, bajtársiassága, segítőkészsége, bátorsága és hűsége a Gárdához. Mire tesz esküt a gárdista? A gárdista a Szent Koronára tesz esküt, amely alól csak Isten adhat feloldozást. Miért olyan fontos nekünk a Szent Korona? A földön egyetlen nemzet él, és ez a magyar, amelyik amikor kellett, elkészítette az eljövendő isteni király koronáját, mivel az apostoli hitvallásban fogalmazottak szerint Jézus halálát, feltámadását és mennybemenetelét követően megjövendölték, hogy visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Azért szent a Korona, mert a visszatérő Istenkirály számára készítette azt hűséges népe, amint ez a Szent Korona homlokzatán is látható. Ez az oka annak, hogy a világon egyetlen olyan nemzet van, amelynek számára Jézust követően, Attila királytól az utolsó koronás főig, ezerhatszáz éven át csak az lehetett legitim uralkodó, akit a Szent Koronával, azaz az eljövendő Nagy Király, Jézus utólagos jóváhagyásával kentek fel. A Szent Korona szentsége tehát nem a múltból, hanem a jövőből fakad. Olyan pecsét ez, amely a magyar nemzet és Isten egyedülálló szövetségét rögzíti. A Magyar Gárda tagja erre az ősi szövetségre tesz esküt, miáltal belép a legderekabb és legvitézebb magyarok tágas csarnokába. Mit fejez ki a gárdista öltözete? A Magyar Gárda öltözete a magyar nép öltözködési hagyományaiból kiindulva az együttes, szervezett fizikai tevékenység megkönnyítését szolgáló, és a köznapi viselettől való megkülönböztetés céljából kialakított formaruha. A tavaszi, nyári, őszi ünneplő ruházat részei: fekete sapka, fehér ing, fekete mellény, fekete nadrág, fekete bakancs. A sapkán és a mellényen stilizált címerpajzs, a mellény hátrészén fehér színű hímzett lépő oroszlán látható. A téli öltözetet kabát egészíti ki. A gárdista mellén és sapkáján azért az oroszlánok nélküli sávos címert viseli, mert a gyakorlatban a gárdistának magának kell méltóvá válnia a címerben és a zászlóban látható oroszlánokhoz. Ezért a gárdista köteles a ruháját óvni és tisztán tartani. Ki a jó gárdista? A jó gárdista testi, szellemi és lelki adottságainak legjavát egyszerre képes mozgósítani. Nem mindig a legerősebb a legbátrabb, nem mindig a legügyesebb a leghűségesebb, nem mindig a legbátrabb a legbölcsebb. A gárdista arra törekszik, hogy mind a kilenc oroszlán benne életre keljen. Persze nem minden oroszlán lesz egyforma a gárdistában. Van, akinek a testi adottságai jobbak másokénál, ő majd élen jár a vitézségben és példát mutat a többieknek. Van, akinek a szellemi adottságai jobbak, ő majd élen jár a bölcsesség, a hűség és a társak iránti szeretet nehéz próbatételein. És van, akit a Mindenható sem erős fizikummal, sem éles ésszel nem áldott meg, ám megajándékozta a hit elsöprő erejével. Ő lesz az, aki a legnehezebb pillanatokban képes lesz lelkesíteni társait, fenntartani a reményt a nehéz helyzet elmúlásáig. Így hát a Gárdában minden gárdistára szükség van, ezért minden gárdista egyenrangú, bár nem egyforma. Erőnk a lovagiasság törvénye szerint abban van, ha az "egy mindenkiért, mindenki egyért" szellemében cselekszünk. Ki lehet a Gárda tagja? A Magyar Gárda tagja lehet minden olyan magyar férfi és nő, aki már betöltötte 18. életévét, hisz Istenben, magát a magyar nemzethez tartozónak vallja, beszél magyarul, ismeri és tiszteli a magyar hagyományokat, a magyar történelmet, teljes lelki és szellemi rokonságot vállal a magyar nemzettel, vallja és védelmezi a nemzet egységét, elutasítja, hogy bárki különbséget tegyen magyar és magyar között. Számára a család a nemzet boldogabb jövőjének záloga. Büntetlen előéletű, káros szendvedélynek nem rabja, tiszteli a magyar törvényeket és hagyományokat, környezetét ápolja és védi. Hogyan lesz valaki gárdista? Aki elfogadja a Gárda Becsületkódexében foglaltakat és esküt tesz, az a Gárda teljes jogú tagjává válik. Mire jogosult a gárdista? Viselheti a Gárda egyenruháját, részt vehet a rendezvényeken, feladatokat kaphat társaival közösen vagy egyedül. Mire köteles a gárdista? Köteles eleget tenni a Becsületkódexben megfogalmazott elvárásoknak. Köteles ápolni a Gárda jó hírnevét és magatartásával példát mutatni az embereknek. Köteles a Gárda anyagi javait megóvni, a rábízott értékekért, azok megfelelő használatáért felelősséggel tartozik. Mikor veszíti el egy gárdista a tagságát? A gárdista méltatlanná válik a tagságra, ha viselkedésével, cselekedetével, vagy nyilatkozatával a Gárda Becsületkódexében foglaltakat súlyosan megsérti. Hogyan szűnik meg a tagság? A Gárda Becsületkódexében foglaltak megsértésének kivizsgálására a gárdista közvetlen parancsnoka becsületbíróságot állít fel, amely legalább három tagból áll. A becsületbíróság elnöke a vétséget elkövető személy egységének vezetője, további két tagját nem az adott az egység tagjaiból az országos főkapitány jelöli ki. A becsületbíróság köteles körültekintően eljárni minden hozzá utalt ügyben, részletesen feltárni és megvizsgálni és értékelni minden körülményt, szükség esetén tanúkat meghallgatni. Az ügy lezárásaként a becsületbíróság kétharmados többséggel hozza meg végzését, amely ellen fellebbezni nem lehet. A gárdista tagsága akkor is megszűnik, amennyiben felszólítás ellenére hat hónapig nem fizeti a tagdíjat és a mulasztás okát nem tudja alapos indokkal magyarázni. Kizárt személyt a Magyar Gárdába újólag fölvenni nem lehet. Hogyan lehet a Gárdából kilépni? Idő múlásával, betegség miatt vagy egyéb nyomós okból a gárdista kérelmezheti elbocsátását a Magyar Gárdából. Erről döntést a fentebb leírt módon a becsületbíróság hoz, amelynek végzése értelmében az egység parancsnoka kiállítja az elbocsátó levelet. Ezzel a gárdista tagsága megszűnik. A Gárdától azonban nem kell elszakadnia. Kerülhet tartalékos állományba, vagy lehet pártoló tag. Ki csatlakozhat a tartalékos állományhoz? A Gárdából kilépők egyéni kérésre csatlakozhatnak a tartalékos álományhoz. Ekkor tovább viselhetik a Gárda egyenruháját, részt vehetnek a Gárda rendezvényein, de külön feladatra nem mozgósíthatók, csak egyéni vállalás esetén. Rendkívüli helyzetekben, mint például természeti csapás, társadalmi katasztrófa esetén azonban rájuk is számít a Gárda. Mi a Gárda célja? A Gárda célja a hagyományok őrzése, a felnövekvő korosztályok testi, szellemi és lelki képzése, a nemzetben gondolkodók összefogásának és összetartozásának erősítése, a magyar nemzet értékeinek ápolása és védelme, mert csak aki ismeri a múltját, az látja a a jövőjét. A test, a szellem és a lélek harmóniája az ember legfontosabb képessége. A nemzeti értékek védelme pedig olyan egyetemes feladat, amely soha nem veszíti el fontosságát. Van-e ellenségképe a Gárdának? A Gárdának nincs ellenségképe, mert a Magyar Gárda célja nem a hódítás, hanem honfitársaink nemzeti értékeinek védelme minden rossz szándékú behatással szemben, amely lehet külső és belső indíttatású. Amint a nyájőrző pásztorkutyáknak sincs ellenségük, de ha farkasok támadják meg a rájuk bízott nyájat, akkor akár az életük árán is megvédelmezik. Melyik politikai oldalhoz tartozik a Gárda? A Gárda nem politizál. Mindenkit a szövetségesének tekint, aki a Gárda céljaival egyetért és a magyar nemzet, továbbá Európa egyetemes érdekeit szolgálja, értékeit védi. Miért Magyar? Azért, mert azonosulunk mindazokkal, akik magyarnak vallják magukat. Ha kell, osztozunk balsorsukban, de részt kívánunk venni boldogulásuk megvalósításában is. Miért Gárda? Mert a nemzetet válságaiból mindig az elhivatottak élcsapata vezeti ki. v.SZÉKESI TŐKÉS EMIL ZOLTÁN
S Z A B A D V Á L A S Z T Á S MEG VOLT A RENDSZERVÁLTÁS. A rendszerváltás Nagy Imre újratemetésével kezdődött és végződött. Nagy Imre vérbeli kommunista volt. A Kommunista Párt többször felhasználta őt a nép félrevezetéséhez. 1946-ban a földosztást, majd a Tsz-t. 1952-ben a be kellett szolgáltatni a termést, tejet, tojást, húst az államnak. Aki nem tudott eleget termelni azt börtönbe, munkatáborba tették. 1953-ban volt enyhítés, de mindig a Kommunista Párt érdekébe. 1956-ban Nagy Imrét használta fel a Párt a nép félrevezetésére. A Nagy Imre kormány kommunista volt. Ő látszatra átvette a felkelők követelését, de statáriumot jelentett és az oroszokat hívta a felkelők leverésére/még ha látszatra Kádár volt az /.Sajnos ideologiájuk egy és ugyan az volt ,baloldali-kommunista. Ő nem akart szabadválasztást, /csak igért /félt ......azt mondta, hogy akkor a nép Mindszentyt fogja választani...,,a nép még nincsen megérve egy szabadválasztászra .Nagy Imre nem a nép, hanem a kommunisták érdekeit védte haláláig. Jött 1989, szétporladt a világuralomra törő kommunizmus. A kommunisták féltek a megtorlástól, a felelősségre vonástól. Újra Nagy Imrét használták ki a nép félrevezetésére. Újratemetés, rehabilitálás. El kellett hitetni a néppel, hogy Nagy Imre a forradalom hőse, magyar mártír s ők Nagy Imre reformpolitikája folytatói. Találtak egy naiv fiatalembert, aki helyettük, félrevezeti a népet. Az újratemetéskor Orbán Viktor elmondott egy előre leírt beszédet, mindenki megelégedésére. Jött volna a változás, de nem volt rá szükség, mert a reform kommunisták a Nagy Imre reformpolitikáját folytatták. Ugyan azt akarta Orbán Viktor és a köréje tömörült fiatalság, akik nem látták, nem hallották, nem tudják, hogy valójában mit követett el az újratemetett hősük a forradalomban. Tehát nem kellett változtatni. Ezért a kommunisták örökké hálásak Orbán Viktornak, ugyanakkor Orbán Viktor hálás az elvtársaknak, hogy a politikust csináltak belőle. Ugyanakkor a Soros Alapítvány akart nagy profitot csinálni az újdonsült politikusból. Mivel az MPSZ és a Fidesz a Nagy Imre reformpolitikáját akarta, jól megfértek egymás mellett. Szó sem lehetett felelősségre vonásról. Az elvtársak jobban zabráltak, mint a ruszkik a Fidesz szemeláttára és jóváhagyásával. Jó volt ez nekik, de a népnek nem. De jobb, ha a nép hallgat, mert demokrácia van a reform- kommunisták és a Fidesz vezetésével. Nézzen körül a kedves szavazópolgár hová vezetette az MSZP és a FIDESZ kormány az országot. Sírni kellene, de az nem elég. Ki kell szabadulni ebből a béklyóból. Más nemzet, amely a szovjet megszállás alatt volt, már boldogan él az újjáépített országban. Náluk volt változás. Magyarországon is kellett volna változás, azt a Fidesz elhalasztotta. Most nem fegyverrel, hanem szavazattal érheti el a magyar nép a változást. Ha jobb, szebb életet akarsz magadnak, családodnak, unokáidnak szavazz arra, akiknek első feladatuk, hogy változást teremtsenek az országban. Ha más nemzet meg tudott szabadulni kommunistáktól és az őket kiszolgáló ügynököktől, a magyar nép is megszabadulhat, csak olyan képviselőket válasszanak, akik nem függnek a kommunistáktól. Ha más nemzet újra tudta építeni az országot és jobb életet tudott biztosítani a népének, a magyar nemzet is, újjá tudja építeni az országot és jobb életet tud biztosítani a népnek, ha meg kell szüntetni a parlamenti bűnözést, eltiltja a kommunistákat, s azok ügynökeit a közéletből. Munkát, kenyeret mindenkinek. Magyar választó polgárok! Nem elég, de sok volt a 65 éves kommunista és idegen uralom. Sok volt a rablás a hazugság, az ártatlan magyarok bebörtönözése, sok volt a munkatábor, a nyomor. Ne higgyetek a kommunista és a külföldi pénzen fenntartott hírközlő szerveknek! Azok nem a magyar nép, hanem a saját érdekeit védik. Annak érdekében hazudnak, félrevezetnek. Nézz vissza az elmúlt 20 évre. Magyarország lesüllyedt a balkáni, szicíliai, afrikai országok nívójára. Gondolkozz! Saját kezedben van a jövőd. Használd a józaneszedet. Szavazz arra, akik változást, jobb életet-biztonságot akarnak minden polgárnak és felépítik a kifosztott országot. Most nem elég, ha csak te szavazol, vidd magaddal a barátaidat is! Az elesett bajtársak nevében az igazi 56-os szabadságharcosok felhívása. Mgyarországi Lovagi és Vitézi Rendek nevében. Mgyar Polgárok nevében . /Határon túlról csak egy bűszke Nemzetre büszkék !! / ................................................................................................................... 2 videóra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 1. Megérkezett a régóta várt hivatalos választási kampányfilmünk. A Jobbik nem rendelkezik elég anyagi erőforrással a széleskörű sugárzáshoz, ezért szeretnénk az Ön segítségét is kérni abban, hogy minél több helyen találkozhassanak az emberek kampányfilmünkkel. Kérjük, rövid kommentárral másolja be a linket fórumokra, tegye fel honlapjára, küldje el ismerőseinek emailben vagy azonnali üzenetküldőkön, terjessze közösségi oldalakon (iwiw, Facebook...stb.), illetve tegye ki weboldalára a youtube videót. A kampányfilm linkje: http://barikad.hu/node/49752 http://barikad.hu/node/49752 Ha van kapcsolata a helyi vagy bármilyen televíziónál, vagy támogatná a Jobbikot azzal, hogy kifizeti a helyi televízió hirdetési összegét, akkor az alábbi linken tudja letölteni a jó minőségű változatot: http://www.jobbikbaranya.hu/valasztas/jmm_ogyv_tv_szpot_msdv.avi R ádióreklámunk az internetes vagy földi sugárzású rádiócsatornákban történő hirdetéshez: http://www.jobbikbaranya.hu/valasztas/jmm_ogyv_radio_v2_30sec_szpot... http://www.jobbikbaranya.hu/valasztas/jmm_ogyv_radio_v2_30sec_szpot... Kérjük, lehetőségeihez mérten ezt is terjessze! 2. Az országos listát állító pártok közül a Jobbikot sorsolták ki elsőnek, amely bemutathatta programját az MTV Este című műsorában. A műsor vendége Vona Gábor volt, a Jobbik miniszterelnök-jelölje. Az interjúban nagyon sok fontos dolog elhangzott, és a műsorvezető kötözködése ellenére Vona Gábor végig higgadtan, kulturáltan és néhol még egy kis humort belevíve válaszolt a kérdésekre. Kérjük, a fentiekben leírt módszerekkel terjessze az interjút, illetve a weboldal szolgáltatásaként a videó feletti szürke sávban az ikonok segítségével könnyen és gyorsan megoszthatja azt a közösségi oldalakon. Az interjú elérhetősége: http://jobbik.hu/node/11078 http://jobbik.hu/node/11078 v.torboszlóy-t.szántói-székesi Tőkés Becsky Emil Zoltán
Még nincs hozzászólás.
 
BLOG PLUSZ
Friss bejegyzések
2012.01.18. 15:36
2011.11.05. 16:39
2011.01.16. 04:02
2010.08.20. 02:02
2010.08.19. 18:22
2010.08.19. 17:34
2010.08.05. 12:22
2010.07.17. 19:41
2010.07.17. 19:21
2010.07.17. 19:16
2010.07.17. 19:08
Friss hozzászólások
 
LINKEK
 
NAPTÁR-AJÁNLÓ
2022. Január
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
ÓRA
 
SMS-HIRDETŐFAL
 
TÁRSALGÓ /chat /
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

............................................. TUDÁS TÁR ŐSTÖRTÉNELEM MAGYAR TÁLTOS http://magyartaltos.info/ TUDÁSTÁR http://tudastar.googlepages.com/a> ............................................... terembura időfizika filozófia

http://www.tornado.extra.hu/a> INTERNET KIS IKON !! ................................................

............................................. 24counter.com / internet-látogatók / live google page rank widget KeresőZóna - A keresők keresőjeNAGY-MAGYARORSZÁGI LÁTNIVALOK:FÉNYKÉPEK-VIDEÓK-Link: http://www.magyarorszag-szep.hu/http://www.erdely-szep.hu/

....................................

.......................................... http://jobbik.hu/sites/jobbik.hu/down/images/OGY_kampany.gif

http://www.vonagabor.hu/a> http://www.morvaikrisztina.hu/a> http://jobbik.hu/rovatok/ep-lista/2_balczo_zoltan/a> http://www.szegedicsanad.hu/a> AJÁNLOTT OLDALAK http://atillakiraly.hu/a> http://barikad.hu/a> http://magyargarda.hu/a> http://nemzetiegyletek.hu/a> http://www.szentkoronatv.hu/a> ..................................... MOZI FILM NÉZÉS ITT> http://onlinefilmek.organx.net/ FILM-NÉZÉS INGYEN , ITT: FILM NÉZÉS-LETÖLTÉS http://beillady.mlap.hu/?m=5049794 ECHO-TV VILÁGPANORÁMA http://www.utolag.com/Vilagpanorama0101.htm SZENT KORONA-Egyesület A Szent Korona Rádió képviseletét, üzemeltetését a Szent Korona Rádió Egyesület végzi, ami 2007. április. 14-én lett alapítva és a bíróság az 1989. évi II. tv. 4. § (1) bek. alapján nyilvántartásba vette 2007. május 11-én. Az egyesület célja (az alapszabály szerint): A magyar kultúra népszerűsítése. Elsősorban magyar népdalok, magyar költők verseinek, novelláinak, írásainak segítségével. Olyan magyar előadók népszerűsítése, akik nem jutnak túl az országos média minőségi küszöbén. Az igaz magyar történelem bemutatása, a Szent Korona-tanának megismertetése. Hiteles és pontos tájékoztatás a magyarságot érintő kérdésekben. Eszköze az Interneten működő rádió és internetes portál. Artisjus: W/361/2009 A Szent Korona Rádiót az egyesületen keresztül lehet támogatni. .............................................

http://www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

MAGYAR HIRLAP cikk.php?cikk=159771 Eletronikus könyvtár e-tortenet.html HIR-TV videoview&videoview_id=7458 Hunnia Portál /gportal gindex.php?pg=13039868 Tartalom: Magánoldalak Patria Hungaria Hét Vezér Igaz magyarok Turulnépe Hungaróka oldala Kárpátia4ever Nyilaslovag oldala Hazafi oldala Mundzuk oldala Szkíta és FRADI oldala Norborg oldala Antikommcsi oldala Kapo oldala Kretya oldala Erika oldala Guminyúl oldala 100% magyar Összetartozunk! Magyarocker MIÉP portál Hazafi Nem! Nem! SOHA! Nem Felejtünk! Hungária Mária országa Irredenta Mindent Vissza! Csángó magyarok Erdély honlap Magyarsziget Suttogó Betiltva Hunnia - Igazságot Magyarországnak! Trianon árnyai Mert a haza nem eladó! Trianon Múzeum Öreg zászlóvívő weboldala Feketén-Fehéren Hazánk Szellemi önvédelem Eu NEM! DerilHUN oldala Photo Sniper Szebb jövőt! Nemzeti Lap Cum deo patria et libertate! Balagelapja Krokó Tanár Úr honlapja Éljen Magyarország! Magyar vagyok! Niki oldala Kelcz Dávid honlapja Honfoglalás.lap.hu Tiszta magyar oldal Nemzeti szervezetek Jobbik Magyarországért Lelkiismeret88 Magyar Nemzeti Front Áprilisi ifjak Hunnia mozgalom Magyar Lobbi Szent Korona Szövetség Magyarok Világszövetsége Fennmaradás Egyesület Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Magyar Csodaszarvas Egyesület Magyar Cserkészszövetég Pajzs mozgalom Magyar Szabadságharcos Szövetség Vér és Becsület Kultúrális Egyesület Magyar Nemzeti Nép Párt Hajrá magyarok! MIÉP Harmadik Út Magyar Önvédelmi Mozgalom Zúgónyilak Egyesület Naphajnal Egyesület Magyar Mozgalom Turul Társaság Történelem, őstörténet Trianon 1920 Ősemlékezet Őstörténet Arvisura Arvisura igazszólás Kitalált középkor Igaz történelem Maghar Szittya História Naput Magyarság kutatás História extra A hunok szentegyházának folyóírata Ázsia lexikon Tóth Imre oldala Nemzeti zenekarok Kárpátia Egészséges Fejbőr Hunnia Beatrice Ismerős Arcok CS.Í.T. Dobogó Kő Hulló Csillag Hunor Kormorán Magna Hungária Magozott Cseresznye Nemzeti Front Oi-Kor P.Mobil Parázsló Hamvak Romantikus Erőszak Titkolt Ellenállás Transylmania Omega Edda Ossian Republic Nemzeti boltok Emese álma könyvesbolt Magyarok Háza könyvesbolt Fehérlófia könyvesbolt Gyepü könyvesbolt Szkítia Avantgard Petőfi-Szkítia bolt Boldogasszony Népe - Nemzeti Könyvesbolt Rockworld Bt. Két Hollós Könyvesbolt Hunyadi - Ruhabolt Koronás Könyvklub Magyar Áruk Boltja Magyar Harcos - Ruhabolt Nemzetek Európája Kiadó Titkolt Bolt NEMZETI SAJTÓ ! Nemzeti Sajtó Kuruc infó Hunhír Kárpátaljai kidoboló Stana Szent Korona Rádió Hazafi Rádió Pannónia Rádió Hungária TV Duna TV Szent László TV Bocskai TV Arany Tarsoly Csodaszarvas Erdélyi Napló Hazánkért Falanx Kárpátia Magyar Fórum Magyar Nemzet Magyar Huszár Szittyakürt Nemzetőr KÁRPÁTIA-HAVI-LAP index.php?c=Beszamolo

Magyar Nemzeti Front-oldala: www.nemzetifront.hu ............................................ Locations of visitors to this page Magyar Menedék Könyvház www.magyarmenedek.com Hungarian Fórum Ausztrália www.hufo.info Hazafias zenék gindex.php?pg=13025221 Nemzeti együttesek: Echo of Dalriada Egészséges Fejbőr Dobogó kő Hungarica Hunnia Ifjú Magyarok Egyesülete Ismerős Arcok Kárpátia Kormorán Magna Hungaria Magozott Cseresznye Nemzeti Front Oi-Kor Parázsló Hamvak Romantikus Erőszak Szkítia Transylmania Vágtázó Halottkémek Vágtázó Csodaszarvas Nemzeti énekesek: Beregszászi Olga Nagy Feró Tamás Gábor Varga Miklós Rockoperák: István, a király Atilla - Isten kardja Kőműves Kelemen Egyéb zenék: Honfoglalás filmzenéi Katonai indulók, bakadalok Nemzeti nagyműveinkKeressen több ehhez hasonló videót a Szent Korona-n ..l MAGYAR HIRPORTÁL :HIRHÁTTÉR !

www.hirhatter.com MAGYAR HIRPORTÁL: KÁRPÁTI HARSONA ! www.karpatiharsona.info/ *** www.nemzetihirhalo.hu * ............................................ ŐSTÖRTÉNELEM : ARVISURA-OLDALAK !

PILIS-REJTÉLY A szakrális királyi központ- titkai /őstörténet /

Forrai Márton jóvoltából, több száz oldal rovással írt olvasnivaló tölthető le honlapunkról. Az önálló oldal meséket, verseket, anekdotákat és nagyobb lélegzetű írásműveket is tartalmaz. Elkészült az ÍRÁSTUDÓ újság harmadik nyomtatott változat. Az újság A/5-ös formátumú, a továbbiakban 20 oldalas, szines. A terjesztés egyenlőre a kellő példányszám eléréséig postai úton történik, csak az előre megrendelt példányszámban. A honlapról is megredelhető, bármelyik oldal "vebbolt" gombjára kattintva. Az újság negyedévre 1100.-Ft, félévre 2200.-Ft, egy évre 4400.-Ft. Az eddig megjelent számokból is lehet rendelni, darabonkénk 390.-Ft-ért. Aki minimum 5db-ot rendel viszont értékesítés cimén, 20% kevezményt adunk. A postaköltséget csökkentendő, az előfizetés a 10401017-82545355-57531008 banszámlaszámra is fizethető. Tisza András főszerkesztő

http://www.freeweb.hu/irastudo/ragozoosnyelv.htm

 

and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3