szentkorona-t
szentkorona-t
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 


ZENE-DOBOZ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

............................................................. KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! ................................................... SZENT KORONA RÁDIÓ

 

 

 

INTERNET RÁDIÓK : KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! MAGYAR INTERNET RÁDIÓK. ...............38-db.......................... Nézd meg a linket ! /www.radioguide.fm/internet_radio_Hungaria YOU TUBE YOHOO MAIL PH MP-3 outils webmaster counter IP IP counter counter ÚJ ÖSZESEN 6-DB. MESSENGER ! Ird be a felhasználóneved és máris SKYPOLHASZ ,MSNEZHETSZ ! Magyar nyelvű is ! Nézzen : > rá a lenti link-re ! surf.html EZ CSAK SKYPET !!! Locations of visitors to this page

 
G-MAIL-BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
HÁTTÉRZENE
 
SZÁMLLÁLÓ
Indulás: 2010-06-14
 
Internet kis ikon
 
BLOG

Mit és miért nem engednek meg még ma sem a magyarnak? (Lássunk végre tisztán!)

2011.01.16. 04:02, sztez

Mit és miért nem engednek meg még ma sem a magyarnak?

(Lássunk végre tisztán!)

Valójában rendkívül tökéletes munkát végeznek ellenfeleink, akik akár csak régen, ma is tökéletesen asszimilálódtak be népeink és kultúránk közepébe. Mai népnevüket szinte már kiejteni is bűn. Ezt én sem fogom megtenni. Legalább is most ezekben a percekben még valójában így is gondolom. Azonban könnyen lehetséges, hogy nem tartom be ezen ígérvényem. Szeretném elkerülni a feléjük irányuló szeretetemnek még csak látszatát is. Nem tudom és nem is akarom szeretni azt, aki mióta csak létezik árt népemnek, különböző fondorlatos módon megrabolja és elhazudja saját történelmünk. Ugyanakkor semmilyen formában sem kívánom embertársaim megbüntetését. Pusztán azt akarom, hogy lássunk már tisztán. Ki kit gyengít. Ki az ŐSI FAJ? A megrablott vagy az áldozat. Megjegyzem nem az anyagi világ a valós világ. Jézus urunk sem ide a Földre gondolja Atyja mellé ültetni a Hozzá Hű gyermekeit. Istent nem elég elismerni, létezését nem tagadni. Istent SZERETNI KELL.

Én nem másnak, hanem magunknak, MAGYAROKNAK írok magunkról. Sokévi vívódás után ülök neki most eme könyv megírásának. Az utóbbi egy pár évben feltűnően sok nemzettestvéremet látom abban a szánalmas helyzetben, melyet nem érdemel meg. Nem érdemli meg a Magyar Nép, hogy gyökértelenül vergődjön a népek sodrásában. Nem érdemli meg, hogy ne legyen, ne lehessen büszke MAGYARSÁGÁRA. Nem érdemli meg ez a NÉP, hogy ne emlékezzen akár területi nagyságára, akár a VILÁG LEGRÉGEBBI ALKOTMÁNYÁRA, AMELY A MAGYAR NÉP SAJÁTJA. Akkoriban a magyar nép Sumériában a (Bibliában Sineár-nak írják) élt, és Úr Namu volt a királyunk. Számtalan olyan TÉNYT fogok állítani, ami fájó lesz mindazoknak, akik szeretnék folytatni NÉPEM kizsákmányolását akár anyagi, de még inkább erkölcsi értelembe. Én csak egy kis porszeme vagyok ugyan a világnak, de látom, tudom és hiszem, hogy egyszer vége lesz e NEMES NAGY és HATALMAS NÉP MEGALÁZTATÁSÁNAK. Sokan és sok könyvet írtak már ebben a témában. Ez azonban egy kicsit más lesz. Más lesz azért, mert rávilágítok VALLÁSUNK, ami természetesen nem a Katolikus Egyház és szektái tantételeit taglalja. A Judeo-Krisztiánizmus nem a mienk.

Természetesen nem fogom kikerülni, mert ha valaki könyvet vagy bármit is ír, azzal célja van. Nekem is van. Többek között az egyházak szerepének és lényegének tisztázása. Beszélni fogok a halál előtti és utáni életről, a világ nem hatnapos kialakulásáról, az EGY IGAZ ISTENRŐL, ARRÓL, AKINEK A HATODIK NAP UTÁN NEM KELL MEGPIHENNIE, MERT ELFÁRADT SZEGÉNY. A mienk nem fáradékony és a mi társaink nem bűnben születtek és nem mondja, egy sem közülünk, hogy még az imája is válljon átokká és vagyonát vigye el az uzsorás. Ez az ima részlet azért egy kicsit rémisztő. Nekem legalább is az. Főleg azért, mert én tudom is, hogy hol található és azt is, hogy ki mondja. Most persze rögtön megteszem én is. A keresztény Biblia Ó szövetség 109. zsoltára. Nevezetesen Dávidnak, az éneklőmesternek zsoltára. Javaslom, hogy nekem senki ne higgye el ezeket a megjelöléseket, hanem nézzen gondosan utána, nem akarom e becsapni az olvasót. A magyar nép a világ legősibb népei közé tartozik.


 

[b]Ősi ellenfelünk taktikája.
Avagy hogyan tegyük szolgánkká nemcsak a Magyar, hanem a Föld más népeit?


 

Kezdjük, mondják ők és teszik is a gyökértelenítés legszégyenteljesebb formáját, nevezetesen az országot, fajt és népet megszabadítani a már azt évezredek óta összetartó VALLÁSÁTÓL és beépíteni a számára idegen isteneket. Teszik ezt leginkább abból a célból, hogy identitástudatukat megzavarják, megosszák áldozataik népét, mert ők hosszú távú sikereket akarnak elérni. A hazugság és a megtévesztés egy idő után úgy épül be a köztudatba, mintha igaz lenne. Amikor ezt elérik, akkor már egész jól érzik magukat. Ők azonban természetesen rendkívül hűségesek Önmagukhoz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az Ö általuk alapított hamis vallás követőit elismerik a saját fajtájukkal egyenértékűnek. Erről szó sincs. Tedd csak fel ezt a kérdést egy rabbinak. Mondd rabbi, hogy lehetek én nem goj? Megdöbbentő választ fogsz hallani. Sehogy. A goj ugyanis nemzsidót jelent. Tehát Te nem lehetsz zsidó. Ebből pedig egyenesen következik, hogy számukra csak szolga lehetsz. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy anyagilag nincstelen. Még pénzt is ad. Ő a lelked akarja elbutítani. Ezen keresztül jut majd a vagyonodhoz, mármint az anyagihoz. Elvégre nem véletlenül fosztják meg áldozataikat addigi erősségüktől. Erről sokkal bővebben fogok majd írni. E fajnak, mely a sátántól született és oda is tér majd vissza. Ugye durvának tűnik ez a kijelentés? Ki is az AKI az ilyeneket és még sok más hasonló dolgokat mond? A keresztény Szent Bibliában valahogy benn maradt JÉZUS URUNK beszéde a zsidók ellen. Ján. 8. 44.

Meg kívánom jegyezni, hogy mindig igen pontosan a fordító nevével és a kiadó pontos megjelölésével adom meg az igehelyeket, mert sajnos a mű nem igazán mutat egységes arculatot. A Judeokrisztiánus Szent Könyvét, ahogy mondani szokták időnként úgymond revidiálják. Én azt mondom erről, hogy időnként meghamisítják. Szerény tudomásom szerint a revidiálás nem azt jelenti, hogy teljesen más szavakat alkalmazunk az eredetinek tűnő szavak helyett és még az igeidőket is megváltoztatjuk. Mindezt természetesen meg lehet tenni, de akkor én meg azt kérdezem, mitől Szent ez a Könyv? Ez a Ján. 8. 44. Károli Gáspár fordításában a Magyar Bibliatársulat gondozásában jelent meg.

Ti az ördög atyától valók vagytok, és ti a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja.

Ugye milyen érdekes és megkapó, hogy szerető JÉZUS URUNK ilyen jellegű megnyilatkozásait is megtalálhatjuk e nemes és emelkedett szellemiségű alkotásban. Nem véletlenül említem az alkotás szót. Vizsgáljuk csak meg milyen körülmények között jött létre e mű.

A Katolikus Egyház, mint olyan, JÉZUS URUNK állítólagos áldozati halála után csak Kr. u. a III. század elején Nagy Konstantin császár úgymond megtérése után, Kr. U. 313. körül lett államvallássá, nagy harcban a Mitraizmussal szemben. A Mithraizmus azért szorult csak háttérbe, mert az emberek számára kissé bonyolultnak tűnt. A Mithraizmus nem tudta volna magát annyira megnyirbálni, kevéssé tenni, hogy el ne vesztette volna önmaga arculatát. Maga a mithraizmus az ősi mazdaizmus egyik vonulata. Többek között markánsan megtalálható volt benne, tulajdonképpen központi motívuma volt a Világosság /Jó és a Sötétség/ Gonosz erőinek egymás elleni harca. A Vallás és beavatás különválasztása, ami később egyre általánosabbá vált, önmagában korlát volt a mithraizmus számára, mégis ez által maradt a Hagyomány kereszténységnél tökéletesebb formája. Érdekességként megjegyzem, hogy ebben a vallásban is találkozhatunk egy olyan fával, amilyen a judeokereszténység Ó szövetségében, más néven a Tórában található. Ez a fa azonban megint nem tiltó fa, (hasonlóan a Káldeus Bibliához – ez a BIBLIA a mienk) Mithrász egyenesen a fához siet és leveleiből először ruhát csinál magának, majd eszik a fa gyümölcseiből. Ez a fa beavatási szempontból ugyanaz, mint Ádám fája a Genezis könyvében, de Ő a közelébe sem mehetett, mert ezt Jehova eleve megakadályozta. Pedig Ádám is csak arra áhítozott, hogy ,,olyan légyen mint az Isten”. Mint az Édesapja! Hogy merészeli? Hasonlóvá lenni, mint az apja? Pfuj! Micsoda dolog. Tanulni? Tudni? Na nem, azt felejtsd el. Mithrász viszont miután evett is elnyeri a Nap korlátlan hatalmát. Miután pedig ez is megtörtént eggyé vált a sötétség felett mindig diadalmaskodó Nappal, a Római Birodalom védelmezője s főistene lett. E helyett kapták az emberek a katolicizmust. Ezekben az időkben a mostani kereszténység még eléggé kesze-kusza állapotú volt. A római katolikus egyház csak kisebb püspökségeket alkottak. Pápaságról, mint olyanról nem is igazán lehetett beszélni. Ugyanakkor nem is voltak igazán egységesek. Ezekből azonnal kiviláglik, hogy számtalan nehézséggel küzdöttek. Mindegyik püspök tíz karommal védte területét. Az anyagi javak már ekkor is erőteljesen hatottak a papságra. Még az olyan egyszerű kérdésekben is csak nagy nehézségek árán voltak képesek megegyezni, mint az Atya és a Fiú egylényegűsége. Ezt még csak tetézte az a kérdés is, hogy Jézus Urunk zsidó volt-e avagy sem. Azt tudjuk, hogy Ő maga nem tartotta magát zsidónak. A Dávid családjából való származás csak későn, a III. század végén került - mint kései betoldás – az Evangéliumokba a diaszpórában élő keresztény zsidóság képviselőinek kívánságára és nyomására. Árius püspök hiába tiltakozott e tendencia ellen, őt tettleges bántalmazás alkalmazásával eltávolították a niceai zsinatról. Az egylényegűség elfogadása az egyházi tekintélyt is állásfoglalásra kényszerítette. Ez csak a 325-ben megtartott Niceai zsinaton történt meg. Ekkor azonban még mindig egy rendkívül komoly kérdéssel kellett megbirkózni. Mit kezdjenek a Szentlélekkel. Egylényegű-e az Atyával és a Fiúval vagy sem. E kérdés tisztázására még mindig várni kellett, a következő zsinatig.-- Egyébként ez a tan valahogy nem egészen egyértelmű a katolikus egyháznak. Nem is igen lehet rajta csodálkozni, mert még a Bibliában is az áll, hogy Istenem, Istenem, mért hagytál el engem? E dolgok oly komolyak, nehezek, hogy még Aquinóí Szent Tamásnak is szinte megoldhatatlannak tetszik Legalábbis a ,,Summa Theológica”-ából ez tűnik ki. Lásd. 223. fejezet. Itt kifejti, hogy a Szentlélek nem Krisztus apja. Tehát ha nem fogadja el, Akkor tagadja, mármint a Szentháromságtant. Ezek után valóban kissé tudathasadásos, hogy hogy is van az, hogy valaki elhagyja önmagát. A Szentlélek Atyakénti és Fiúkénti elfogadása Konstantinápolyban történt meg 381-ben. Igen nagy nehézségek árán megalkották majdnem azt, amit a mi dicső őseink már évezredekkel előttük tökéletes pontossággal tudtak, csak egy valamit még jobban tudtak. Nevezetesen azt, hogy egy családhoz nem elegendő az Apa, hanem egy Anya is szükséges. Ezt az Anyát vették el tőlünk, magyaroktól és nevezték el ők Szentléleknek. Ezt JÉZUS URUNK is mondja, mikor így szól Drága Édesanyjához a mi NAGYBOLDOGASSZONYUNKHOZ, Anyám a Szentlélek.

Ebben az alapvető probléma az, hogy a Szentlélek ebben a formában a személytelenséget képviseli. Lehetséges erre egy igen gyönyörű válasszal kontrázniuk. A Szentlélek nem más, mint az Atya és a Fiú közötti szeretetáramlás. Ugye milyen szép, de ettől függetlenül Nekünk már nincs meg a Szerető Édesanyánk! Pedig Ő az, Akire szükségünk van. Az Ő szeretete tartotta össze országunkat a hajdan volt évezredekben. Nem tudom ismered e ezeket a népneveket. Sumér, - innen származik legelső alkotmányunk is, ekkor még nem hogy a Magna Carta, de az Angolok sem léteztek- Tehát az Istváni államalapítás nem igaz. Legalábbis ami az elsőséget illeti. Szkita, Pártus, Avar, Hun, Káld tudod, hogy kik ők? Mind, mind a TE néped. Gondoltad volna? Őket mind elhazudták Tőled. Emeld hát fel a fejed és tudakozódjál. Nincs a világnak még egy ilyen népe, mint amilyen a Tied. Mit mond neked Zaratusztra, Buddha, Jézus, Mani? Remélem nem mondod, hogy semmit. Őket is elvették Tőled. Elvették Tőled a Nagyboldogasszonyt és elvették szent Fiát is, aki a Pártus Birodalomban született és nem istállóban, hanem egy hercegi családba. Azért így egy kicsit jobb a helyzet ugye? És ugyanakkor felderenghet már valami. Tessék csak mondani nekünk. Mi is az a finn-ugor elmélet? Ez csak az egyik legegyszerűbb kérdés. A következő pedig így szól.

Hogy lesz egy pártus hercegből zsidó Isten? Majd a következő kérdés jön. Miért kellett közel 400 évet várniuk arra a kedves judeokrisztianista papoknak, hogy rájöjjenek arra, hogy Istent ölték meg a kereszten. Mert rá kellett jönniük. Ugyanakkor rá kellet jönniük, hogy ez valahogy nem jött össze nekik. Pedig de jó is lett volna Istent, Isten fiát megölni bárkinek is. Arra azonban nem gondoltak, hogy akkor ők is halottak lennének, ugyanis ha nincs Isten, nincs élet sem, mert Ő minden ok Legfelsőbb Oka. A Magyarok, a mieink nemes egyszerűen csak Így hívták az ÖREGISTEN. Hát igen, nem csodálom, hogy nehéz volt beismerni még a szándékát is e tettnek. De valahogy ezek szerint mégis megtették. Tekintettel arra, hogy megalkották a Szentháromságtant, amely igen nagyszerűen mutat rá az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármasságának tökéletes egységére. Megjegyzem a Szentlélek Szűz Mária - Origenész. A Szentháromságtanban úgy van megfogalmazva, hogy a Teremtőnek van egylényegű és ún. szolgai alakja. A szolgai alaknak nevezzük, amikor mint pl. nem Atyai, hanem Fiúi minőségében működik. Biztos ismerős az a kijelentés, mikor Jézus Urunk ezt mondja. Én és az Atya egy vagyunk. A következő kérdés pedig a következő lehet. Hogy van az, hogy a zsidó Jehovából egyszerre csak egy Pártus vérben született Jézus lesz? Akit azért még az Isten sem menti meg attól, hogy meg ne öljék. Teljesen normális az, ha egy atya megöli saját gyermekét. Hát, ha az Isten megcselekszi, akkor ez biztosan jó. Így fejezi ki Isten a szeretetét a saját Fia iránt. Mert ugye a szeretet az pontosan ezt takarja? Vagy esetleg valami más turpisság van itt a háttérben? Mondjuk Jehovához semmi közünk, akit egyébként nemes egyszerűséggel csak így hívnak a héberek istene. Móz. II. 3. 18. Káldi Magyar Bibliatársulat. Móz. II. 5. 3., Móz. II. 6. 3., Móz. II. 7. 16. Most pedig egy igen lényeges dologra hívom fel a figyelmet. Azt szokták mondani, hogy Isten nem személyválogató. A Biblia azonban nem ezt mondja. Valaki tehát nem mond igazat. Csak így finoman.

Móz. II. 8. 23. És különbséget tészek az én népem között és a te néped között. Itt most a leglényegesebb dolog nem az, hogy különbséget tesz, hanem az a kategorikus kinyilvánítás, amit tesz. Nevezetesen az, hogy a Biblia kapaszkodj meg nem érted, hanem a zsidókért íródott. Te nem kellesz Jehovának. Nem a Tied! A Tied az ÚR JÉZUS és SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYBOLDOGASSZONYA. Fogd hát föl, hogy a Te örökségedet akarja. Valóban így van. Semmi közünk hozzá. Ezt a tényt nem győzi hangsúlyozni az Ó szövetség. Namármost ha ez így van, akkor miért tiltakozik az emberiség a mai gyilkosságáradattól. Miért nem ismeri el, hogy ennek így kell lenni.

A Nagyboldogasszonynak még a fogalmát is kiiktatja a magyar nép emlékéből. Népeink történetében több néven is ismerjük, de a különböző nevek alatt mindig Őt ismerjük. Akkor legyen itt most egy-két név. Ninhurság, Anahita, Isis. Ad nekünk ugyan egy Szűz Máriát helyette, hogy legyen kivel foglalkoznunk, de a minőségét elveszi. Ő már ebben a minőségében nem nemzetünk Édesanyja, Magyarország Királynője, Reginája. Megjegyzem teljesen helytelen Őt Magyarország patrónájának, védőjének nevezni, mert Ő igenis a mi Királynőnk. Ragaszkodjunk csak hozzá, mert mi valóban az Övéi vagyunk! Állítólagos országunk pedig az Ő országa és meg is fog minket védeni és igenis megsegít, csak emlékezzünk már rá ANYAI minőségében. Vegyük már végre észre, hogy becsaptak, nap, mint nap becsapnak minket és egyre inkább eltávolítanak minket Tőle. Ugyanakkor Szent Könyvükben a Bibliában egy szánalomra méltó szegény zsidó asszonynak ábrázolják. Fiát pedig egy istállóban születtetik meg barmok közt. Ez nyilván egy igen tiszteletre méltó hely a Teremtő Úristen édesanyja számára, ahol megszüli gyermekét. Nincs a világon még egy ilyen nép, aki a Mindenhatót így meggyalázza. Egybe azonban mindenki egészen biztos lehet, mindenki számadással tartozik tetteiért. Senki ne gondolja, hogy a kifizetetlen számlákkal el lehet lógni a megváltó halálba. Ki kell ábrándítanom mindazokat, akik így gondolkodnak. A lélek örök és halhatatlan. Csak a testek cserélődnek. Nem igaz az egyszer élünk metódus. Ne ringassa senki magát abban a tévhitben, hogy Énok, aki az Istennel járt hazudott, mikor azt mondta, van pokol és vannak büntető angyalok. Igen. Van. Számoljunk csak azzal, hogy cselekedeteinknek igen is vannak gyümölcsei. Jók és rosszak egyaránt. Az elszámolásnál mindenkinek olyan mértékkel mérnek, amilyennel ő mért. Lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, már megint ijesztgetnek. Nem baj. Ha úgy is tetszik, hogy ijesztgetek, az sem baj. Akinek egy csöpp esze is van, az nem tesz rosszat a másiknak, mert mi van akkor, ha mégis van. Tehát mindenki, aki rosszat akar és tesz, az ijedjen is csak meg!

Számtalan hazug információ látott és lát napvilágot. Ezek egyik legnagyobbika Szűz Mária és Fia az Úr Jézus Krisztus zsidóvá tétele. Nézzük csak, meg mi célja van ennek az egész hazugságáradatnak? Nem kevesebb, mint hogy elvegye nemzetünktől az ősi hitet. Ugyanakkor a gonosz Jehovát akarja tisztára mosni a mi vérünkön keresztül! Jézus Urunk neki ugyan nem kell, de másnak oda nem adná a világ minden kincséért sem, hisz épp annak elvétele a célja. Ez a népség már az ősidők óta meglop bennünket és ezek után is csak ez a célja van. A genetika nem változik. A népnevek változnak, de a tulajdonságok az értékítéletek sosem. Nem tudom, mit mondanak nektek ezek a nevek Zajti Ferenc, Varga Zsigmond, Bobula Ida, dr. Zakar András, prof. Dr.

Badiny Jós Ferenc, Baráth Tibor, dr. Mihály Ferenc hogy csak egy pár igazi magyar kutatót említsek. Ezek az emberek mind azért küzdöttek és küzdenek, hogy a magyar név újra régi dicső fényében csillogjon és hogy lemossuk a gyalázatot, mint ránk kentek a századok, évezredek. Én is ezért küzdök. Azt akarom, hogy minden szépen kerüljön csak oda, ahova való. Azt akarom, hogy valóban szabadok legyünk. Ez a világ azonban nem szereti a szabadokat, mint ahogy minket sem. A szabad ember ugyanis nem fél, ez pedig elviselhetetlen annak, akinek ezzel ellentétes céljai vannak. Ti pedig nekünk, testvéreiteknek higgyetek, ne az idegenszívűeknek. Ezt az írást tankönyvnek is szánom.

A mi oktatási rendszerünkben, mint búbópestist, kerülik ezt az egész témát. Nehogy felemeld a fejed. Maradj csak ott, ahol vagy, én pedig majd jól megrugdoslak. A butaságban tartott ember kincs! A tanultat, a műveltet valahogy ki kell kapcsolni a vérkeringésből. Ebbe már nagy gyakorlata van eme nemes társaságnak. Sok tudást és tapasztalatot találtok benne. Sok ősi bölcsességet. Minden, amit ebbe találtok csak a saját önbecsüléseteket növeli. Legyetek ugyanakkor másokkal megbocsátók. Nézzétek el mások hibáit. Ti a Tudás eredeti népe vagytok. A tudással azonban csak élni, és nem visszaélni szabad. Ugyanakkor nem mondok semmi olyat, hogy szeresd ellenséged és azt sem mondom, hogyha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Egyáltalán ne dobálóddzál. Ne felejtsd el, Te a Tudás Népének Gyermeke vagy. Nem illik hozzád a törlesztés és a szemet szemért sem. Egyszerűen csak vond le a konzekvenciákat és hagyd ott. Az adok-kapokkal csak karmát termelsz. A cél természetesen nem szentesíti az eszközt. A tiszta cél is piszkossá válik a tisztátalan eszközök alkalmazásától. A Macciavellizmus rossz út. Ugyanakkor azt mondom legelőször is, akit minden körülmények között szeretned kell, nem más, mint a Szent Család és tudd, hogy Te ennek a családnak a gyermeke vagy. Ő, Ők a legelsők. Te pedig valójában az Ő gyermeke vagy. Viselkedj is hát úgy, ahogy e Szent Család tagjához illik. Először is ezt kell magadban elfogadnod. Nem azt mondom, hogy dolgozd fel magadban, hanem azt, hogy mint tényt fogadd el. A megbocsátás nagy erény, de ez nem azt jelenti, hogy engedd magad becsapni ismételten. Magyar ember vagy. Ismered hát a régi mondást. Kutyából nem lesz szalonna.

Ezt a kis részt épp most akartam befejezni, de hirtelen eszembe jutott Petőfi Sándor, ki számomra a legnagyobb magyar költőóriás és Neki egy csodálatos verse. A Nemzeti Dal. Emlékszel, mit mond!? Kire esküszik, esküszünk? Esküszünk, a Magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mára már ezt is elfelejtettük. Ezekre a dolgokra nincs mentség. Emlékezz. Petőfi akkor még nem tudta, hogy országunk kétharmadát elrabolják, mégis a Magyarok Istenére esküszik-ünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 1848. már rég elmúlt és mi szegényebbek lettünk. Sokkal szegényebbek. Akkori ébredési folyamatunkat leverték. Most pedig már lassan az is meg van tiltva, hogy emlékezzünk Trianonra. Pedig még szinte csak egy emberöltő múlt el, és mégis ne emlékezzünk, mert az csúnya dolog. Nagyon csúnya. Ha emlékszel, érezd magad rosszul. Neked most az EU-ba kell menned. Tudod, neked az a jó. Ott legalább biztos rabszolga leszel. Azokkal kell egy társaságban lenned, akik kiraboltak. Nehogy azt gondold, hogy nem ez fog folytatódni, dehogynem. Neked nem eladják azt országodat, hanem önként adják oda, te meg ugyanolyan nincstelen maradsz a Hazádban, mint eddig. Őseid szolgasorban nem nyughattak, Te meg dalolva leszel szolga. És ezt mind köszönheted annak, hogy nem tanulhattad Néped Igaz Történetét, nem gyakorolhattad ősi vallásod, kiirtották belőled az egészséges nacionalizmust. Amikor meglátják nyilvános helyen az ún. Nagymagyarországot ábrázoló térképet, szinte felsikítanak. Elkezdenek félni. Ez szinte minden pártra vonatkozik. Rögtön elkezdik az irredentista szövegüket. Ez a szó mára már nem igazán ismert, (jelentése: pusztán ennyit jelent, területi igényeket nemzetiségi összetartozás vagy történeti jog címén érvényesíteni törekvő soviniszta mozgalom). A Sovinizmus pedig a magyar értelmező szótár alapján ezt jelenti: más népek elleni gyűlöletet szító, a nemzeti felsőbbrendűséget, a fajelméletet hirdető politikai irányzat de a sajtóból valami nagyon furcsa érzésként áramlik ki. Ennél újabban szinte csak az a félelmetesebb, mikor meghallják. IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK. Engedtessék meg nekem most egy gyenge kis ábrázolás, mellyel érzékeltetem a NAGYMAGYARORSZÁG effektust. A Kovács család rendelkezik egy 200 négyszögöles telekkel, amit szépen gondoz, művel, aztán egyszer csak felbukkan a sötétből egy nagyon erős ember, és azt mondja. Ettől a pillanattól kezdve elveszem a Földed közel ž-ét és odaadom a Gipsz Jakabnak. Igaz, hogy ehhez semmi jogom nincs, de az téged ne zavarjon. Amikor pedig visszakéred, akkor én majd közös erővel neked esek, és majd megmondom, hogy mi a tied. Értve vagyunk!? Hát ennyi. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt miért kell eltűrniük Kovácséknak? – És tényleg miért is kell hallgatnunk 1920. június 4-ről? A Nemzeti Gyásznapról? Az emberekkel úgy érzékeltetik, hogy itt most valami olyan dolog kerül elő, amitől félni kell, és nehogy meghallják külföldön, mert akkor baj lesz. A baj azonban sajnos nem lesz, hanem van. A baj az, hogy a mi népünket megfosztották eredeti múltjától, történelmétől, és ami pedig még ennél is nagyobb baj, Nemzeti Vallásától. Pedig volt és ma is van: A politikai pártok pedig tökéletesen alkalmatlanok a nemzet egybentartására. Jelenleg egyetlen magyar egyház van. Igaz ugyan, hogy még kicsi, de megnő hamarosan. És most nem fenyegetek. Ez az egyház az, amely teljes mellszélességgel felvállalta MAGYARSÁGÁT és semmi köze nincs a judeokrisztianista egyházhoz, amit a Mormon Biblia így jellemez. Láttam azt a fertelmes nagy egyházat, melyet a Sátán hozott létre. Ugyanakkor szeretném elmondani azt is, hogy a Krisztosz szó megváltót jelent. A magyarságnak pedig nem megváltásra van szüksége, hanem a Magyarok Istenére és annak Édesanyjára.

Petőfi nem azt mondta, hogy a Magyarok Istenére Jehovára esküszünk, hanem csak úgy egyszerűen, ahogy mi szoktuk a Magyarok Istenére. Ismered-e a Miatyánk imát? Hát az nem a mienk. Azt is megmondom miért. Azért, mert az Ő Jézusuk Dávid házából való. Igaz ugyan, hogy az csak a testi mivoltot takarja, de akkor most meg azt nem értem, hogy a Szentlélekkel mi a helyzet? Ugye nem feltétlenül kell azt is elhinnünk, hogy az egész Szentháromság zsidó? - Mellesleg megjegyzem azt sem mondom, hogy Magyar Állampolgár. - Mert amennyiben ez így lenne, akkor, de csakis akkor elfogadható lenne, sőt kötelező, hogy mindenki Őt szolgálja. Ez azonban nem lehetséges. Egész egyszerűen azért, mert csak egy Teremtő Isten van. Nem egy a zsidónak, a szemitának, egy a magyarnak, na meg akkor kell a szerbnek, szlováknak, szóval hogy is van ez? Megmondom. Ez az egész úgy van, hogy mint ahogy minden embernek van egy bizonyos sorsa, minden népnek is van. Namármost azt ugye minden vallásos, Istenhívő ember tudja, hogy a Teremtőnek semmi sem lehetetlen. Az sem, hogy akárhány formában jelenjék is meg és az sem, hogy sem térhez, sem időhöz nincs kötve. Ő minden tökéletesség abszolút tárháza. Nincs tehát szüksége senkire, abban az értelemben, hogy Őt segítsék. Neki látszólag teljesen mindegy, hogy mi történik azokkal, akik megtagadják. Természetesen nekik is gondjukat viseli, Ő maga a megtestesült szeretet. A szeretet csak szeretni tud. A bosszút és a szemet szemért nem kedveli! Tehát akkor először is nézzük csak meg, hogy ki a szemita népek istene, aki már a Biblia első soraiban átkozódással nyit. Nevezetesen megátkozza egyik teremtményét. Igaz ugyan, hogy ez nem ember, de az átkozódás az átkozódás. Károli Gáspár Magyar Bibliatársulat Móz. I. 3. 14. és ellenségeskedést szít ugyanitt a 15-nél. Aztán egy kicsit megfricskázza az embert is ugyanitt a 16-nál. Ugyanakkor még a Föld nevű bolygót is elátkozza, aki pedig nem egy holt valami, hanem egy organikus élőlény. Még neve is van. Gaya. Ő amúgy egyébként a Földanya. Úgy látszik Ő is megérdemelte. Károli Gáspár Magyar Bibliatársulat Móz. I. 3. 17.

Noé atya jó tanuló, már ami az átkozódást illeti. A Szövetségkötés után gyorsan megátkozza Kánaánt, majd rögtön szolgasorba is dönti. Vajon kinek a szolgájává teszi, hát nem is másénak, mint a szemitának. Sémnek Istene természetesen jóvá is hagyja ezt. Ugyanakkor ez az Isten, nevezetesen Sémnek Istene valahogy nem szívlelheti, ha valahol nagy egyetértés lakozik. Nézzük csak meg mi is történik itt?

Látszólag semmi különös, csak az, hogy egy megdöbbentő plágiummal találkozunk, de ezt addig senki nem vette észre, amíg az amúgy kíváncsi történészek és filológusok el nem kezdtek kutatni az ún. régi világok után. És láss csudát, egyszer csak felbukkan egy régi-régi nép, aki nem szemita és még sokkal régibb is mint ez. E nép neve SUMÉR. Tudod miért érdekes ez Neked, mert ez a Te, a Mi népünk. A Történelem pedig abszolút hitelérdemlően bebizonyítja. Egy ilyen Sumér nyelven írt ékiratos agyagtábla által nyert bizonyítást George SMITH ismertetésében, na nem ma, hanem 1872. december 3-án a Biblikus Archeológiai Társaság ülésén és iszonyú nagy bombaként hatott a biblikus körökben az a leleplezés, hogy a Bibliában leírt özönvíz ennek az ún. ,,Káldeus özönvíz-törtönetnek” a plágiuma és nem az első tudósítás erről ez a bizonyos ,,szentírás”. Na meg ugye ez a jó és rossz tudás fája. Talán itt van a magyarázat arra, miért kérik az imában, hogy ne vígy minket a kísértésbe. Hát nem rossz. Káldeus őseinknek pedig azt mondják a tudás fája azért van, hogy egyétek és vigyétek. Ez a két dolog azt hiszem, hogy nem éppen kompatibilis egymással. Ezeknek a Káldoknak azért valahogy más a lelkületük. Ugyanakkor meg kívánom jegyezni, hogy Sineár földje a sumér nép területe. Ezek után azt hiszem teljesen érthető, hogy miért akarja a szemita isten összezavarni népünk nyelvét. Tehát a szemiták már itt is szeretnek minket. A Kr. e. 3. évezredből ránk maradt ékiratok tanúsága szerint Sumériára vonatkozóan bizonyított az egynyelvűség. Kramer Professzor az Oxfordi Ashmolean Múzeumban levő 13 ékiratos tábla egyik (Ash.1.924.478. sz.-nak) szövegének megfejtése alapján azt állítja, hogy volt idő, amikor Sumériában az északi hegyektől a déli tengeri kikötőig ,,egy azonos nyelvet” beszéltek. Kramer - az Úr. I. dinasztia korából származó ékirat szerint a Móz. I. 11. 1-9. részének valóságát igazolja, amikor azt mondja: ,,mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyfajta beszéde vala”.

A mai magyar és sumér nyelv kutatása ezért nem valami szeretetre méltó dolog. Lassan már mindenki tudja azt a tényt, hogy a sumér-magyar nyelvrokonság nem fikció, hanem tény. Ezért találták hát ki a finn-ugor elméletet. Nem is lehet csodálkozni, hisz már így is elég kellemetlenséget okoztak a magyari népek. Igen nagy pechükre még mindig létezünk. Ők aztán igazán tudják, hogy nyelvében él a nemzet.

És monda az Úr (Jehova): Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukba. Nosza szálljunk alá és zavarjuk össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. Károli Gáspár Magyar Bibliatársulat Móz. I. 11. 6. 7.

Ezen kívül még sok más csudát is találunk e veretes Szent Bibliában, de vegyük már észre, hogy ez az egész nem nekünk íródott, hanem éppenhogy rólunk. Ellenünk. Mondhatnám Szemita, kontra a Tudás Népe. Aki tud, az veszélyes. Üssük verjük, alázzuk meg. Fosszuk ki. Először azonban nézzük meg, mit üzen nekünk Ábrahám. Hazudni tanít. Nem ám csak úgy heccből, á dehogy. Csak azért, hogy jól legyen dolgom mondja ő. Az idegeneknek biztosan szabad hazudni. Legalábbis az Egyiptomiaknak egész biztosan. Ők ugyanis nem fajtájukbeliek. Azért az sem érdektelen dolog, hogy Ábrám, Ábrahám itt azért már elég szép kort megért egészen 75 éves. Ilyen meglett korban azért már vannak dolgok, amik már valahogy nem illőek. Móz. I. 12. 13. Károli G. Magyar Bibliatársulat. Mondd, azért kérlek, hogy húgom vagy, hogy jól legyen dolgom, miattad, s életben maradjak teéretted.

Egy Szent Könyvben nem megengedhető a hazudozás tanítása! Bár az Úr Jehova a tudója mi mindent enged meg választott népének. A másik kirablását biztosan megengedi. Figyeldd csak, és feltétlenül ellenőrizd, mert ez is durva lesz, de írva vagyon. Nem is akárhova. Még mindig a Károli Gáspár fordítású Bibliában.
Lássuk csak. Móz. II. 3. 18. Az Úr a héberek Istene. 21. És kedvessé tészem e népet az Egyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üres kézzel. 22.

Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat, és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Egyiptomot. Tehát az egyiptomiak nem azért üldözték őket, mert szerették volna visszavinni e tolvaj csapat tagjait, szó sincs róla. Nagyon is örültek ők ennek, csak hát az elrabolt ingóságaikat igen nagyon bánták. Nekik is szükségük volt rájuk. Azt hiszem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol azért már biztosan kijelenthetjük, hogy ez a furcsa lelki beállítottságú Isten nem a Magyarok Istene. Még a gondolat is távol álljon tőlem, hogy arra vetemednék, miszerint az Úr Jézus egyenlő vele. Pedig hát ezt tanítják nekünk. És ennek a lénynek az édesanyja a Boldogságos Szűz Mária.

Másik érdekes motívuma ennek az Istennek, hogy némely gyermekét megtagadja. Az egyikkel szövetséget köt, a másikat pedig üldözi. Vizsgájuk csak meg egy kicsit ezt a szövetségkötést.

Móz. I. 17. 7. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad és a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.

Móz. I. 17. 11. És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.

Hihetetlenül érdekes ez a szövetségkötés. Mégpedig azért, mert Jehova nem a hallhatatlan lélekkel, hanem az elbomló anyaggal véli megpecsételni a szövetséget. Talán ezért van az, hogy a zsidó nép oly olthatatlan vonzalmat érez az elbomló anyag iránt. Hihetetlen méretű gyűjtőszenvedélynek hódol. Az most teljesen mindegy, hogy arany, gyémánt, földdarab, bármi. Ez mind értéktelen dolog. Halott dolgok. Az életet a lélek adja, mit adja, a lélek maga az élet. A lelket nem kell megváltani. Ez csak egy hatalmas nagy átverés. Ugyanis a lélek örök és hallhatatlan. Főleg nem gyilkosság árán. Most már lassan csak az nem érthető, hogy mi módon képesek azt a hihetetlen rafinált dolgot kiötleni, hogy ha meggyilkolják az Úr Jézust, akkor meg vannak váltva. A gonoszságtól, a hazugságtól senki más nem képes senkit megváltani. Vegyük tudomásul! Nincs zsidó Jézus. Nem is volt soha. A zsidó népet semmilyen gyilkossággal nem lehet megváltani. A zsidó nép is és minden más néphez tartozó ember is csak a szeretet által válthatja meg önmagát. Hihetetlen rossz csengésű még ez a szó is. Az undor fog el, ha arra gondolok, hogy normálisnak tűnő magát embernek nevező lény komolyan gondolja, hogy a sok szemétséget, amit elkövetett, a Szerető Úr Jézus Krisztus meggyilkolásával tisztává teheti életét. Tiszta lappal indulhat tovább. Megmondom, hogy gyilkosság árán hová lehet eljutni. A pokolba, oda igen. A következő leszületéskor majd rádöbben. Ő lett az áldozat. Ez csak is így helyes. Nincs bűnök bocsánata addig, míg a karmát ki nem egyenlítették. Erről azonban nem szól a fáma. Azt sem igen tudják az emberek, mi az a karma. A karma nem más, mint a tettek visszahatása az okozóra. Magára. Ennek hiánya olyan, mint az ok nélküli okozat. Ezt azonban még nem találták ki. A jegyet, - azt meg lehet váltani, a lelket csak meg lehet tisztítani. Helyesebben mondva az Őt körülvevő anyagi szennyeződéstől kell megtisztítani. Az embereket nem ártana kivezetni ebből a hamis értékrendből, ami ma eluralja a világot. Azonban természetesen nem ez történik. Miért is történne. Akkor nem lehetne őket hülyeségekkel etetni. A nagy duma az, hogy a társadalom számára kell értékes embereket nevelni. Nagyon jó, csak azt mondja meg nekem valaki mi az a társadalom. Én erre azt mondom, hogy sok egymás mellet élő ember az a társadalom. Jól hangzik, csak épp hol maradok akkor én, az egyén. Egy dologban biztos lehetsz, ahogy nincs kollektív megváltás, kollektív vizsga sincs. Menjetek csak el amúgy kollektíve vizsgázni, mondjuk szigorlatozni, aztán majd meglátod, mit mond a prof. Régóta tudjuk, a romlandó test gátolja a lelket. Azért gátolja, mert nem engedik meg neki, hogy ráeszméljen hihetetlen tudására.

Eddig csak egy könyvről írtam, nevezetesen a Bibliáról. Most azonban úgy érzem, meg kell említenem egy másik alkotást, amelyet ellenfeleink nagyon szeretnek agyonhallgatni és sértve is érzik magukat, amikor felemlítik. Ez a mű a Talmud. Most még nem különösebben mélyedek bele, inkább csak érintem. Az is elegendő lesz ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus nem lehetett zsidó. Jehova ide, megváltás oda, nem lehetett zsidó. Egész egyszerűen azért, mert a törvény tiltotta zsidó ember keresztrefeszítését.
A Talmud megőrzött bizonyos régi törvény-kiegészítő eljárást, mely szerint a halálos ítélet végrehajtása elé mindenféle gátlást igyekeztek állítani. Ehhez tartozott az az eljárás is, hogy a halálraítélt vesztőhely-útján 100-100 lépésre vigyázók állíttattak fel, akiknek az volt a kötelességük, hogy, ha valaki mentő-tanúként jelentkezne, az utolsó pillanatban bár, kézfelemeléssel felfüggesszék az ítélet-végrehajtást, hogy az elítélt új tárgyalás elé állíttassák.

Rendkívül különös dolog, hogy Jézus hosszú-hosszú golgotai útja alatt egyetlenegy mentőtanú sem akadt… senki, a sok ezer meggyógyított közül… Vagy talán nem állottak ott a vigyázó őrök?

A Talmud azonban azt is mondja kiegészítésképpen, hogy ez az eljárás nem vonatkozott ,,nem zsidó”-ra. Természetes, hogy nem vonatkozott a végtelenül gyűlölt Skytha-fajú kutheusra, azaz samaritániusra az (irgalmas szamaritániusok) és még úgy sem vonatkozhatott a ,,galil-ha-gojim”, (jelentése: a gojok/idegenek/földje) Galileának a samaritániusnál is jobban gyűlölt skytha települőire és nem a tanítványokra, s annál inkább nem a most golgotára jutott galileai Jézusra. Ezért nem akadt mentőtanú. Az idegenért azonban hiába is akadt volna. Ez egyszer bizonyossággal tudta mindenki: a karok itt nem fognak felemelkedni, tanukra itt nincs többé szükség...

Igaz, ahogy Jézust, mint idegent el se ítélhették, ez okból fel sem menthették volna. De ahogy kikönyörögték az elítélést, bizonyára csak egy szavukba került volna a ,,könyörülés” is.

,,A frankfurti Selichoth 71a. és b. lapján, valamint a prágai Selichoth 71b. lapján az ,,El elohim ezaká be millulái” kezdetű imában ezeket mondják. Látogasd meg a kutheusokat (őseinket, a magyarokat) nehéz háborúval, takard be őket hat hónapig felhővel, verd meg őket fekéllyel, himlővel… taszítsd le királyukat, töltsd ki rajtuk bosszúdat, zúzd dühödben fejüket a földhöz és te fogsz a te szeretteidnek üdvöt hozni. – Mose bar Majemon rabbi (Jad Chasaka 40a. lap.1. sz. 10. fej.) Ezt mondja: ,,Az ember ne barátkozzék egy bálványozóval, de tiltva van az is, hogy rajta könyörüljön. Ha tehát (valamely zsidó) egy kutheust életveszélyben vagy vízbe fullni lát, nem szabad kimentenie, akkor sem szabad megmentenie, ha halálos veszedelemben van. Igen, ezért nem találkozott Jézus keresztútján egyetlen mentőtanúval se…

Azt hiszem ez a kis gyenge bevezető elég volt ahhoz, hogy elgondolkozzunk azon miért jó nekünk a Judeo-Krisztianista vallási irányzat. Most pedig, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyem a dolgot, elmondom mondjuk, hogy kik azok a Kutheusok, Kánaániaiak, Nimród, aki nagy vadász volt az úr előtt, kik azok a Khusok, az egyiptomiak, Pártusok stb. Tudom, hogy iskolai történelemoktatásunk döbbenetes hiányosságokat mutat, én pedig épp ezért egy kis segítséget fogok nyújtani eme ismeretlen területek csökkentésére. Nem mondom természetesen, hogy mindenki megelégedésére. Azt azonban bizton állíthatom, hogy akiknek valójában írom ezeket a sorokat örülni fognak neki. A másik oldallal pedig nem foglalkozom.

v.torboszlóy SZÉKESI TŐKÉS EMIL ZOLTÁN

Még nincs hozzászólás.
 
BLOG PLUSZ
Friss bejegyzések
2012.01.18. 15:36
2011.11.05. 16:39
2011.01.16. 04:02
2010.08.20. 02:02
2010.08.19. 18:22
2010.08.19. 17:34
2010.08.05. 12:22
2010.07.17. 19:41
2010.07.17. 19:21
2010.07.17. 19:16
2010.07.17. 19:08
Friss hozzászólások
 
LINKEK
 
NAPTÁR-AJÁNLÓ
2022. Január
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
ÓRA
 
SMS-HIRDETŐFAL
 
TÁRSALGÓ /chat /
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

............................................. TUDÁS TÁR ŐSTÖRTÉNELEM MAGYAR TÁLTOS http://magyartaltos.info/ TUDÁSTÁR http://tudastar.googlepages.com/a> ............................................... terembura időfizika filozófia

http://www.tornado.extra.hu/a> INTERNET KIS IKON !! ................................................

............................................. 24counter.com / internet-látogatók / live google page rank widget KeresőZóna - A keresők keresőjeNAGY-MAGYARORSZÁGI LÁTNIVALOK:FÉNYKÉPEK-VIDEÓK-Link: http://www.magyarorszag-szep.hu/http://www.erdely-szep.hu/

....................................

.......................................... http://jobbik.hu/sites/jobbik.hu/down/images/OGY_kampany.gif

http://www.vonagabor.hu/a> http://www.morvaikrisztina.hu/a> http://jobbik.hu/rovatok/ep-lista/2_balczo_zoltan/a> http://www.szegedicsanad.hu/a> AJÁNLOTT OLDALAK http://atillakiraly.hu/a> http://barikad.hu/a> http://magyargarda.hu/a> http://nemzetiegyletek.hu/a> http://www.szentkoronatv.hu/a> ..................................... MOZI FILM NÉZÉS ITT> http://onlinefilmek.organx.net/ FILM-NÉZÉS INGYEN , ITT: FILM NÉZÉS-LETÖLTÉS http://beillady.mlap.hu/?m=5049794 ECHO-TV VILÁGPANORÁMA http://www.utolag.com/Vilagpanorama0101.htm SZENT KORONA-Egyesület A Szent Korona Rádió képviseletét, üzemeltetését a Szent Korona Rádió Egyesület végzi, ami 2007. április. 14-én lett alapítva és a bíróság az 1989. évi II. tv. 4. § (1) bek. alapján nyilvántartásba vette 2007. május 11-én. Az egyesület célja (az alapszabály szerint): A magyar kultúra népszerűsítése. Elsősorban magyar népdalok, magyar költők verseinek, novelláinak, írásainak segítségével. Olyan magyar előadók népszerűsítése, akik nem jutnak túl az országos média minőségi küszöbén. Az igaz magyar történelem bemutatása, a Szent Korona-tanának megismertetése. Hiteles és pontos tájékoztatás a magyarságot érintő kérdésekben. Eszköze az Interneten működő rádió és internetes portál. Artisjus: W/361/2009 A Szent Korona Rádiót az egyesületen keresztül lehet támogatni. .............................................

http://www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

MAGYAR HIRLAP cikk.php?cikk=159771 Eletronikus könyvtár e-tortenet.html HIR-TV videoview&videoview_id=7458 Hunnia Portál /gportal gindex.php?pg=13039868 Tartalom: Magánoldalak Patria Hungaria Hét Vezér Igaz magyarok Turulnépe Hungaróka oldala Kárpátia4ever Nyilaslovag oldala Hazafi oldala Mundzuk oldala Szkíta és FRADI oldala Norborg oldala Antikommcsi oldala Kapo oldala Kretya oldala Erika oldala Guminyúl oldala 100% magyar Összetartozunk! Magyarocker MIÉP portál Hazafi Nem! Nem! SOHA! Nem Felejtünk! Hungária Mária országa Irredenta Mindent Vissza! Csángó magyarok Erdély honlap Magyarsziget Suttogó Betiltva Hunnia - Igazságot Magyarországnak! Trianon árnyai Mert a haza nem eladó! Trianon Múzeum Öreg zászlóvívő weboldala Feketén-Fehéren Hazánk Szellemi önvédelem Eu NEM! DerilHUN oldala Photo Sniper Szebb jövőt! Nemzeti Lap Cum deo patria et libertate! Balagelapja Krokó Tanár Úr honlapja Éljen Magyarország! Magyar vagyok! Niki oldala Kelcz Dávid honlapja Honfoglalás.lap.hu Tiszta magyar oldal Nemzeti szervezetek Jobbik Magyarországért Lelkiismeret88 Magyar Nemzeti Front Áprilisi ifjak Hunnia mozgalom Magyar Lobbi Szent Korona Szövetség Magyarok Világszövetsége Fennmaradás Egyesület Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Magyar Csodaszarvas Egyesület Magyar Cserkészszövetég Pajzs mozgalom Magyar Szabadságharcos Szövetség Vér és Becsület Kultúrális Egyesület Magyar Nemzeti Nép Párt Hajrá magyarok! MIÉP Harmadik Út Magyar Önvédelmi Mozgalom Zúgónyilak Egyesület Naphajnal Egyesület Magyar Mozgalom Turul Társaság Történelem, őstörténet Trianon 1920 Ősemlékezet Őstörténet Arvisura Arvisura igazszólás Kitalált középkor Igaz történelem Maghar Szittya História Naput Magyarság kutatás História extra A hunok szentegyházának folyóírata Ázsia lexikon Tóth Imre oldala Nemzeti zenekarok Kárpátia Egészséges Fejbőr Hunnia Beatrice Ismerős Arcok CS.Í.T. Dobogó Kő Hulló Csillag Hunor Kormorán Magna Hungária Magozott Cseresznye Nemzeti Front Oi-Kor P.Mobil Parázsló Hamvak Romantikus Erőszak Titkolt Ellenállás Transylmania Omega Edda Ossian Republic Nemzeti boltok Emese álma könyvesbolt Magyarok Háza könyvesbolt Fehérlófia könyvesbolt Gyepü könyvesbolt Szkítia Avantgard Petőfi-Szkítia bolt Boldogasszony Népe - Nemzeti Könyvesbolt Rockworld Bt. Két Hollós Könyvesbolt Hunyadi - Ruhabolt Koronás Könyvklub Magyar Áruk Boltja Magyar Harcos - Ruhabolt Nemzetek Európája Kiadó Titkolt Bolt NEMZETI SAJTÓ ! Nemzeti Sajtó Kuruc infó Hunhír Kárpátaljai kidoboló Stana Szent Korona Rádió Hazafi Rádió Pannónia Rádió Hungária TV Duna TV Szent László TV Bocskai TV Arany Tarsoly Csodaszarvas Erdélyi Napló Hazánkért Falanx Kárpátia Magyar Fórum Magyar Nemzet Magyar Huszár Szittyakürt Nemzetőr KÁRPÁTIA-HAVI-LAP index.php?c=Beszamolo

Magyar Nemzeti Front-oldala: www.nemzetifront.hu ............................................ Locations of visitors to this page Magyar Menedék Könyvház www.magyarmenedek.com Hungarian Fórum Ausztrália www.hufo.info Hazafias zenék gindex.php?pg=13025221 Nemzeti együttesek: Echo of Dalriada Egészséges Fejbőr Dobogó kő Hungarica Hunnia Ifjú Magyarok Egyesülete Ismerős Arcok Kárpátia Kormorán Magna Hungaria Magozott Cseresznye Nemzeti Front Oi-Kor Parázsló Hamvak Romantikus Erőszak Szkítia Transylmania Vágtázó Halottkémek Vágtázó Csodaszarvas Nemzeti énekesek: Beregszászi Olga Nagy Feró Tamás Gábor Varga Miklós Rockoperák: István, a király Atilla - Isten kardja Kőműves Kelemen Egyéb zenék: Honfoglalás filmzenéi Katonai indulók, bakadalok Nemzeti nagyműveinkKeressen több ehhez hasonló videót a Szent Korona-n ..l MAGYAR HIRPORTÁL :HIRHÁTTÉR !

www.hirhatter.com MAGYAR HIRPORTÁL: KÁRPÁTI HARSONA ! www.karpatiharsona.info/ *** www.nemzetihirhalo.hu * ............................................ ŐSTÖRTÉNELEM : ARVISURA-OLDALAK !

PILIS-REJTÉLY A szakrális királyi központ- titkai /őstörténet /

Forrai Márton jóvoltából, több száz oldal rovással írt olvasnivaló tölthető le honlapunkról. Az önálló oldal meséket, verseket, anekdotákat és nagyobb lélegzetű írásműveket is tartalmaz. Elkészült az ÍRÁSTUDÓ újság harmadik nyomtatott változat. Az újság A/5-ös formátumú, a továbbiakban 20 oldalas, szines. A terjesztés egyenlőre a kellő példányszám eléréséig postai úton történik, csak az előre megrendelt példányszámban. A honlapról is megredelhető, bármelyik oldal "vebbolt" gombjára kattintva. Az újság negyedévre 1100.-Ft, félévre 2200.-Ft, egy évre 4400.-Ft. Az eddig megjelent számokból is lehet rendelni, darabonkénk 390.-Ft-ért. Aki minimum 5db-ot rendel viszont értékesítés cimén, 20% kevezményt adunk. A postaköltséget csökkentendő, az előfizetés a 10401017-82545355-57531008 banszámlaszámra is fizethető. Tisza András főszerkesztő

http://www.freeweb.hu/irastudo/ragozoosnyelv.htm

 

and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3